Opschorting clubactiviteiten ivm COVID-19

Onze clubactiviteiten blijven ook in 2021 opgeschort. Dit in lijn met de door het kabinet afgekondigde maatregelen en de momenteel geldende richtlijnen van het RIVM. We begrijpen dat dit voor iedereen een teleurstelling is.

Natuurlijk willen we allemaal blijven sporten om weerstand op te bouwen. Het staat u uiteraard vrij om te blijven fietsen, alleen faciliteren we dit niet in clubverband.

Bestuur Moeke Spijkstra Wielerclub